Personer

Jostein
Sivilarkitekt MNAL

Jostein Bjørndal

Har omfattende erfaring fra forskjellige prosjekttyper og prosjektstørrelser samt ledelse av arkitektkontor, arkitektteam og tverrfaglige prosjekteringsgrupper. Jostein Bjørndal er daglig leder hos HBA.
+47 909 79 697
Ellen
Sivilarkitekt MNAL

Ellen Soma

Har erfaring fra prosjektering av kirke, flerbrukshus, sykehjem, boliger, skole og barnehage. Hun utvikler prosjekter med gode konsepter og har evne til å gjennomføre disse til ferdige bygg med høy kvalitet.
+47 988 24 343
Erik
Sivilarkitekt MNAL

Erik Andreassen

Har erfaring fra prosjektering av boliger, næringsbygg, kulturbygg og skolebygg. Han leder prosjektene gjennom alle faser, fra mulighetsstudier til skisseprosjekt og forprosjekt til detaljprosjekt og byggeplassoppfølging.
+47 414 61 061
Anders
Master i Arkitektur MNAL

Anders Eidstuen

Har førstehånds erfaring fra oppføring av mindre bygg, tilbygg og rehabiliteringer. Spesiell interesse for digital illustrasjon, konsekvent prosjektering og solid detaljløsning/materialbruk som fører prosjektet i mål med et intakt konsept.
+47 902 07 596
Claudia
Master i arkitektur MNAL

Claudia Santos

Har erfaring fra prosjektering av kulturbygg, skole og boliger. Er spesielt interessert i konseptutvikling, bærekraftig design, bruk av teknologi og digital illustrasjon. Med utdannelse fra Portugal og Spania og har hun jobbet i Portugal, Angola og Norge.
+47 450 84 734
Ida
Master i Arkitektur

Ida Waagø

Har prosjekteringserfaring innen konkurranser og fra prosjektering av barnehager, omsorgsboliger og større leilighetsbygg.
+47 +47 90610597
Knut
Master i arktektur MNAL

Knut Stenvik Haatveit

Har erfaring fra boligprosjekter i ulike skalaer - fra skisseprosjekt til byggeplass. Er utdannet fra NTNU der han gjennom diplomoppgaven spesialiserte seg på bruk av dagslys i arkitekturprosjektering. Har spesiell interesse for konseptutvikling, bokvalitet og digital illustrasjon og formidling.
+47 906 18 964
Sara
Master i arktektur

Sara Armento

Har erfaring fra boligbygg, byplanlegning, rehabilitering og har deltatt i en rekke konkurranser. Sara har jobbet tverrfaglig innen arkitektur, urbanisme, design og kunst. Med utdannelse fra Italia og har hun jobbet i Italia, Spania, Danmark og Norge.
+47 902 13 831
Didrik
Master i arkitektur

Didrik Moe

Har erfaring fra boligprosjekter, barnehage, fengsel og fritidsbebyggelse. Didrik fokuserer på funksjonelle romløsninger og forløp som kan interessere og tilrettelegge for brukeren. Med utdannelse fra Danmark har han jobbet i Tyskland, Danmark og Norge.
+47 977 67 245
Aslaug
Master i arkitektur

Aslaug Nordal

Har blant annet erfaring med kulturbygg, boligbygg, barnehage og høyhus. Med bred interesse for komplekse, samfunnsbevisste og bærekraftige oppgaver, er Aslaug en ressurssterk og effektiv arkitekt. Hun har flere års arbeidserfaring fra Tyskland.
+47 930 44 803
Linn
Kontorleder

Linn Karlsen

Er kontorleder og tar seg av administrerende oppgaver. Linn er utdannet innen spacial og interiørdesign fra England og bidrar derfor også faglig og tegneteknisk til arkitekturfaget.
+47 986 24 544

Om oss

HBA Arkitekter AS (tidl. Hansen/ Bjørndal Arkitekter) ble etablert 1.1.2000 av sivilarkitektene Helge Hansen og Jostein Bjørndal. Vårt mål er å skape arkitektur av høy estetisk og funksjonell kvalitet og bidra til å skape fysiske omgivelser som skaper begeistring og entusiasme.

HBA deltar ofte i konkurranser. I første rekke for å skaffe nye oppdrag, men også fordi vi har erfart at konkurranser utfordrer oss og bidrar til faglig utvikling. Gjennom konkurranser knytter vi også kontakter med nye oppdragsgivere og legger grunnlaget for fremtidig samarbeid.
Kontoret består i dag av en kjernestab på åtte arkitekter. Vi knytter til oss medarbeidere med den rette arkitektkompetansen for å betjene de ulike oppdrag.

Kontoret har flyttet fra Arkitekthøgskolen i Oslo til Grensen 3 hvor vi er samlokalisert med flere arkitektbedrifter. Dette miljøet utgjør ca. 60 arkitekter. Det er etablert et godt fungerende samarbeid noe som igjen sikrer fleksibilitet og riktig kompetanse for de ulike oppgavene.

Kontoret har erfaring med prosjektering og prosjekteringsledelse av bygninger med varierende størrelse og funksjon. Hovedproduksjonen består likevel av kulturbygg og boligbygg av middels til stor størrelse. Vi har kompetanse innen prosjektutvikling, BIM-prosjektering og kommunikasjon mellom BIM-verktøy, prosjektbeskrivelse etter NS3420, søknadsprosedyrer og prosjektering etter teknisk forskrift.

HBA Arkitekter AS holder til i Grensen 3 i 6. et.
Der sitter vi sammen med Arkitekter i fellesskap og Dyrvik Arkitekter.

A: Grensen 3, 0159 Oslo
T: +47 23 29 26 80
E: hba@hba.no

Følg oss på Instagram:
@hbaarkitekter