Personer

Erik Andreassen arkitekt
Sivilarkitekt MNAL

Erik Andreassen

Har erfaring fra prosjektering av boliger, næringsbygg, kulturbygg og skolebygg. Han leder prosjektene gjennom alle faser, fra mulighetsstudier til skisseprosjekt og forprosjekt til detaljprosjekt og byggeplassoppfølging.
+47 414 61 061
Jostein Bjørndal arkitekt
Sivilarkitekt MNAL

Jostein Bjørndal

Har omfattende erfaring fra forskjellige prosjekttyper og prosjektstørrelser samt ledelse av arkitektkontor, arkitektteam og tverrfaglige prosjekteringsgrupper. Jostein er daglig leder hos HBA.
+47 909 79 697
Kjetil Sortland
Master i arkitektur

Kjetil Sortland

Frilanser
+47 971 00 920
Hanna Bjørndal
BIM

Hanna Bjørndal

+47 98477624

Om oss

HBA Arkitekter AS (tidl. Hansen/ Bjørndal Arkitekter) ble etablert 1.1.2000 av sivilarkitektene Helge Hansen og Jostein Bjørndal. Vårt mål er å skape arkitektur av høy estetisk og funksjonell kvalitet og bidra til å skape fysiske omgivelser som skaper begeistring og entusiasme.

HBA deltar ofte i konkurranser. I første rekke for å skaffe nye oppdrag, men også fordi vi har erfart at konkurranser utfordrer oss og bidrar til faglig utvikling. Gjennom konkurranser knytter vi også kontakter med nye oppdragsgivere og legger grunnlaget for fremtidig samarbeid.
Kontoret består i dag av en kjernestab på åtte arkitekter. Vi knytter til oss medarbeidere med den rette arkitektkompetansen for å betjene de ulike oppdrag.

Kontoret har erfaring med prosjektering og prosjekteringsledelse av bygninger med varierende størrelse og funksjon. Hovedproduksjonen består likevel av kulturbygg og boligbygg av middels til stor størrelse. Vi har kompetanse innen prosjektutvikling, BIM-prosjektering og kommunikasjon mellom BIM-verktøy, prosjektbeskrivelse etter NS3420, søknadsprosedyrer og prosjektering etter teknisk forskrift.

Arkitektur og kulturutvikling - AKU
HBA Arkitekter har kontorfellesskap med flere andre arkitekter og møbeldesignere - 4B Arkitekter, Askim/Lantto Arkitekter, Key arkitekter, Andberg-Moum, Harald Hjelle Arkitekter, Atelier Haaland og Krafted AS.

Arkitektene i Oscars gate 20 har bred kompetanse og utfyller hverandre innenfor bolig, næring, detaljregulering, kulturbygg, transformasjon og restaurering. Videre har vi gode samarbeidspartnere på prosessledelse, plan og landskapsarkitektur.

Det er rett og slett omfattende arkitektkompetanse samlet på ett og samme sted. En felles plattform for vår kompetanse og erfaring knyttet til arkitektur og kulturutvikling vil du finne mer om her: https://www.arkitekturogkulturutvikling.no

A: Oscars gate 20 0352 Oslo
T: +47 23 29 26 80
E: hba@hba.no

Følg oss på Instagram:
@hbaarkitekter