• Trespiler fasade, Bråset bo og omsorgssenter
  • Stramt inngangsparti, Bråset bo og omsorgssenter
  • Tegl teglfadade vindu hage steinskulptur, Bråset bo og omsorgssenter
  • Tegl teglfadade vindu hage steinskulptur, Bråset bo og omsorgssenter
  • Inngang trespiler skyvedør,  Bråset bo og omsorgssenter
  • Metalfasade, Bråset bo og omsorgssenter
  • Tegl spiler hage roser trær, Bråset bo og omsorgssenter
  • Tegl trapp hage, Bråset bo og omsorgssenter
Bråset, Røyken kommune

Bråset bo- og omsorgssenter

Kontoret var engasjert av Selvaag Pluss (Selvaag Omsorg) som oppdragsgiver og ble i utførelsesfasen tiltransportert entreprenøren Selvaagbygg AS. Rammesøknaden ble innsendt og godkjent i 2002.

Prosjektforslaget ble valgt på bakgrunn av et godt arkitektonisk grep og en planløsning som kunne gi gode løsninger for en effektiv drift. Prosjektet la vekt på at avdelingenes fellesrom skulle være innbydende og trivelige og ha direkte utgang til terreng eller romslig terrasse.
Anlegget ble åpnet i 2005.

Anlegget er på 15000m2, og har 200 beboerrom fordelt på 22 avdelinger. Bråset bo- og omsorgssenter er med det et av landets største omsorgssenter. Bygget er organisert rundt et skjermet felles uterom for. Sykehjemmet består av 6 fløyer i 2 etg som inneholder beboerrommene. Disse er forbundet med mellombygg som inneholder fellesrom og adkomst til uterommene. Det ene mellombygget skiller seg fra de andre ved at det er større, og inneholder vestibyle og servicetorg. Dette er utført med innslag av tre.

De øvrige mellombyggene er utført i sink og glass. Over disse fellessonene er det plassert tekniske arealer på taket som bla inneholder ventilasjons aggregater. Spileveggen skjuler installasjonene, men er ikke til hinder for lufttilførselen til aggregatene. Samtidig gir den glissne veggen et gjennomskinnelig og lett preg. Spilene trekker seg ned over etasjen under, men er her utført som tett kledning. Første etasje er utført i glass mot avdelingens hager, og tegl mot det sentrale uterommet. Bruken av sink i disse områdene bryter ned størrelsen på anlegget, og gir markante adkomstsoner for besøkene som ikke benytter hovedinngangen.

Personalets rom og støttefunksjoner er organisert slik at betjeningen kan utøve pleie på en effektiv måte. Fellesarealene mellom de ulike avdelingene gir varierte opplevelser og gode utsynsmuligheter for de beboere som kan bevege seg utenfor avdelingen. Det var spesielt viktig å tilrettelegge uteoppholdsplasser for alle brukere. Spesielt må demente ha mulighet til å bevege seg trygt og sikkert.

Sted

Bråset, Røyken kommune

Prosjekttype

Sykehjem med 200 sykehjemsplasser

Oppdragsgiver

Selvaagbygg

Ferdigstilt/utført

2005

Areal

15 500m2 BTA