• HBA Arkitekter teglfasade boliger
  • HBA Arkitekter teglfasade boliger svalgang spiler
  • HBA Arkitekter boliger takterrasse spiler
  • HBA Arkitekter teglfasade boliger svalgang spiler
  • HBA Arkitekter teglfasade boliger svalgang spiler
Dælenenggata, Oslo

Dælengenggata 20

Dælenenggata 20 var en del av Fellesmeieriets tidligere anlegg på Rodeløkka. Prosjektet omfattet Internatbygget som ligger i krysset mellom Fjellgata og Dælenengata. Internatbygget var fra midten av 30-tallet, men ble påbygget og forlenget i 1986. I det nye boligprosjektet er forlengelsen beholdt, mens resten er revet. Prosjektet består av en eksisterende del og et nybygg.

Den eksisterende delen er påbygget en etasje og rehabilitert til boliger. Første etasje består av et forretingslokale på 120 m2 og inngang med heis og trapp til boligene. Andre til fjerde etasje inneholder to treroms leiligheter på ca 60 m2 i hver etasje.
Den eksisterende delen har fått ny fasade i tegl.

Nybygget består av 40 to-roms leiligheter på 48 m2 og 5 ettroms leiligheter på 43 m2. Leilighetene har adkomst via heis/trapp i den eksisterende delen og med svalganger ut mot Dælenenggata. Svalgangene og fasaden mot sør er forblendet med tegl, mens fasaden mot svalgangene har platekledning. Åpningene i fasaden danner et varierende spill.

Takflaten består av en felles terrasse som delvis er overdekket.

Sted

Dælenenggata, Oslo

Prosjekttype

Boliger

Oppdragsgiver

Braathen Eiendom AS

Ferdigstilt/utført

2007

Areal

3500m2