Forrige prosjekt
  • Fasade Hovinenga fasade B og C
  • Fasade bygg A
  • Fasade bygg B
  • Snuplass
  • Grøntområde
  • Kveld
  • Takterrasse
Oslo

Hovinenga

Innspurten 6 - 12 ligger med umiddelbar nærhet til Intility Arena og Valle Hovin videregående skolen. Hovinenga består av 354 leiligheter fordelt på fire boligblokker. I det største byggets første etasje er det etablert en barnehage med fire avdelinger.

Prosjektet tok utgangspunkt i en vedtatt reguleringsplan som utgjorde én stor bygningsstruktur. For bedre å imøtekomme kravene satt til gjennomgående/ensidige leiligheter, leilighetsstørrelser og solgang på fasader, ble prosjektet endret. 4 lameller med retning fra nord-øst til sør-vest ble innpasset og p-anlegg etablert under terreng. Reguleringsbestemmelsenes høydeangivelser tilsa avtrappede bygninger. Dette har tilført prosjektet et stort antall takterrasser med gode sol- og utsynsforhold. Prosjektet er plassert i et område hvor det ble hentet ut leire til et av byens større teglverk. Teglen som ble benyttet til Oslo Rådhus ble både hentet ut og brent i området. Bygningene har fått klassiske røde teglfasader. Dette henspiller selvsagt på områdets forhistorie men tilpasser seg også materialmessig til de omkringliggende bygningene, mange av de utført i tegl.

Sted

Oslo

Prosjekttype

Boliger

Oppdragsgiver

Selvaag Bolig, Betonmast boligbygg, Omsorgsbygg

Ferdigstilt/utført

2015 -2020

Areal

30 000 m2 BRA