• HBA Arkitekter, Solghøgda Lillehammer, trefasade, natur
  • HBA Arkitekter Solghøgda Lillehammer
  • HBA Arkitekter, Solghøgda Lillehammer, trefasade, natur, utsikt
  • HBA Arkitekter Solghøgda Lillehammer
Lillehammer

Solhøgda

Første byggetrinn på Solhøgda består av ca 50 leiligheter som skal ha gode solforhold, utnytte de gode utsiktsforholdene mot Lillehammer og samtidig ha et nøkternt og dempet forhold til omgivelsene. Fjernvirkningen fra Lillehammer sentrum er viktig og prosjektet må forholde seg til dette på en god måte. Nabobebyggelsen består hovedsakelig av mindre bolighus.

Prosjektet på Solhøgda ligger høyt og fritt med gode solforhold og utsiktsforhold over Lillehammer. Tomten er relativt flat på den sentrale delen hvor tiltaket er plassert. Mot nord faller terrenget bratt ned mot nabobebyggelsen. Mot øst, vest og sør faller terrenget mer moderat. Adkomsten er fra sør og utsikten er mot nord.

Prosjektet består av to boliglameller i fem etasjer med 25 leiligheter. Lamellene er lagt vinkelrett på utsikten. Dette, i tillegg til at fjerde og øverste etasje er delvis inntrukket mot nord er med på å dempe fjernvirkningen. Samtidig gir dette gode terrasser for de største leilighetene. 15 av leilighetene er gjennomgående og 10 er ensidig orientert mot vest. Det er vektlagt romslige balkonger/terrasser til hver enkelt boenhet. I kjeller er det innpasset 25 p-plasser samt sportsbod til hver boenhet.

Bebyggelsen er utført i støpte veggskiver og dekker. Boliglamellen fremstår i et moderne formspråk
med store glassarealer. Ytterkledningen består av trekledning i en transparent gylden mørk furu farge. Boliglamellens østside oppdeles vertikalt ved trapperom. Vestsiden utgjøres av balkonger og terrasser og med ytterveggen inntrukket enkelte steder. Dette gir varierte og oppbrutte flater. Balkongene/terrassene er utført med en lavere brystning i fasademateriale og supplert med et glassfelt. Dette gir byggene en karakteristisk horisontalitet som videreføres med en linje i fasadekledningen. Slik dempes høydevirkningen av byggene.

Sted

Lillehammer

Prosjekttype

Boliger

Oppdragsgiver

Veidekke

Ferdigstilt/utført

2016-

Areal

3600m2