• Fagertunveien HBA Arkitekter trespiler glasshjørne
  • Fagertunveien HBA Arkitekter trespiler glasshjørne
  • Fagertunveien HBA Arkitekter trespiler
Bærum

Tilbygg Fagertunveien

Bolig området består av én etasjes enebolighus som omkranser egne skjermede uterom. Byggherren ønsket å utvide boligen og å utnytte tomtens potensiale.
Utvidelsen besto i et tilbygg som la seg parallelt med eiendomsgrensen og som ved sin plassering ytterligere skjermet uterommet. Byggets opprinnelige høyder og grammatikk ble videreført. Bygget er kledd innvendig med kvistfri osp med skjult innfesting.

Sted

Bærum

Prosjekttype

Tilbygg/enebolig

Oppdragsgiver

Privat

Ferdigstilt/utført

2007

Areal

50 m2