• Bøler kirke, Laila Meyrick, HBA Arkitekter
  • Tegl, petersen, colomba, Bøler Kirke, Henrik Lande Andersen, HBA Arkitekter
  • Adkomst helligsted, Tegl, petersen, colomba, Nils Petter Dale, HBA Arkitekter
  • Tegl, petersen, colomba, Port i cor-ten stål, Bøler kirke, Laila Meyrick, HBA Arkitekter
  • Samtalerom, Tegl, petersen, colomba, Bøler kirke Laila Meyrick, HBA Arkitekter
  • Sidealter, Bøler kirke, Tegl, petersen, colomba,  Laila Meyrick, HBA Arkitekter
  • Tegl, petersen, colomba, Bøler kirke, Henrik Lande Andersen, HBA Arkitekter
  • Alter, trespiler Bosvik, Bøler kirke, HBA Arkitekter
  • Bøler kirke, trespiler Bosvik, HBA Arkitekter
  • Bøler kirke, trespiler Bosvik, HBA Arkitekter
Oslo

Bøler Kirke

Prosjektet er en videreutvikling av vinnerprosjektet fra den åpne internasjonale arkitektkonkurransen i 2004. Kirkeanlegget strekker seg på tvers av cotene og plasserer de viktigste funksjonene enten på et opphøyd platå (kirkesalen), på eksisterende terreng (konfirmantsalen) eller delvis nedgravd i terrenget (gravkapellet).

Anlegget skjermes av den lange sidefløyen mot øst slik at støy fra vei og bane reduseres.
Kirketorget nås via hovedportalen og åpner seg mot den vakre naturen.
De store og viktige rommene gis frie rammer vertikalt og er tekket med kobber. Salene er sammenbundet med en prosesjonsakse som også gir en visuell sammenknytning.
Sidefløyene, som rammer inn og binder anlegget sammen, inneholder administrasjon og støttefunksjoner. Kirkeanlegget er utført i tegl.

Anlegget er oppdelt i tre deler som defineres av hver sin form som ligger mellom de to sidefløyene. På platået mot sør-vest er kirkesalen plassert. Menighetens festsal og administrasjon ligger sentralt i anlegget. Og det lille kapellet med et lukket samlingssted/helligsted er skåret inn i terrenget. Disse tre hoveddelene sammenbindes i 2 etg. Sidefløyene utgjør innvendige forbindelseslinjer og støttefunksjoner til de tre hoveddelene. På inngangsplanet er det vist adkomst til uterommene mellom hoveddelene. I u-etg under kirkerommet er terrenget utnyttet til å romme barnehage og ungdomsklubb.
Alle hovedfunksjoner er lagt til inngangsplanet med trinnfrie og rimelige stigningsforhold fra kirketorget, kirkebakken og parkering.
I 2 etg. er det galleri og andre støttefunksjoner rundt kirkesalen. Kirkens administrasjon har kontorer og møterom med god visuell kontakt til adkomstplassen og med visuell kontakt til begge uterommene. Administrasjonen har innvendig forbindelse til kirkesalen i 2 etg.

Prosjektet ble nominert til Oslo bys arkitekturpris i 2012

Sted

Oslo

Prosjekttype

1. premie i åpen internasjonal arkitektkonkurranse 2004

Oppdragsgiver

Kirkelig fellesråd i Oslo (KFIO)

Ferdigstilt/utført

2011

Areal

3350 m2

Publisert

Norske arkitektkonkurranser 391, Arkitektur N nr 03/2012, Mur + betong nr 3 2011

Se film av prosjektet på Mur direkte AS sin hjemmeside.