• 01
  • 02
  • 03
Grefsen

Tilbygg Grefsen Kirke

Grefsen kirke er en langkirke fra 1940 på Grefsen i Oslo. Den ble innviet av biskop Eivind Berggrav 3. mars samme år og er sognekirke for Grefsen menighet.

Byggverket er i tegl, slemmet og kalkmalt og har 600 sitteplasser. Arkitekt for kirken var Georg Greve. Bygget har preg av norsk romansk stil, men har rettvinklede åpninger i stedet for romanske rundbuer. Dekoren er enkel. I koravslutningen er det glassmalerier utført av Oddmund Kristiansen.

HBA Arkitekter ble i 2013 engasjert av Kirkelig Fellesråd i Oslo for å se på mulighetene for å utvide kontorarealene med nytt tilbygg. Hensikten er å etablere velfungerende arealer for Grefsen kirkes administrasjon. I mai 2020 ble HBA Arkitekter igjen engasjert for å utvikle prosjektet videre samt utarbeide illustrasjoner.

Sted

Grefsen

Prosjekttype

Tilbygg

Oppdragsgiver

Kirkelig Fellesråd i Oslo

Ferdigstilt/utført

-

Areal

-