Forrige prosjekt
  • Vestby S9 perspektiv
  • Vestby S9 perspektiv
  • Leilighetstypeoversikt
  • Plassering i Vestby
  • Situasjonsplan
Vestby

Vestby S9

Kvartalet S7/S9 defineres av Sentrumsveien i sør og øst og de to nye gågatene Rådhusparken gågate i nord og ”hovedaksen” som går fra stasjonen i nord til Nordby gård i sør. Innenfor disse gatene som også danner planens begrensning, ligger i dag NAV-bygget. Det er utformet som en «L». Tiltaket på S9 utgjør et rektangel og legger seg parallelt mot Sentrumsveien i Sør. Sammen gir eksisterende bygg (S7) og nytt bygg (S9), fysiske rammer for et nytt plassrom i Vestby. Mellom områdene S7 og S9 avsettes avstand som sikrer en tverrforbindelse tilpasset en av Kulturhusets hovedinnganger. På den måten etableres en naturlig forbindelse fra det nye plassrommet, gjennom kulturhuset og videre vestover.

Prosjektet definerer Sentrumsplanens avslutning mot sør-øst.
Gateplanet på S9 forholder seg til terrenget på alle sider. Mot det nye plassrommet plasseres hovedinngangen sentralt på fasaden. Den øvrige fasaden har vegghøye glasspartier med muligheter for å etablere adkomster fra alle sider.
Overliggende balkonger skaper en skjermet sone langs bygningsfasaden.

Rundt byggets fasade settes det av areal for møbleringssoner knyttet til næringsaktivitet i 1.etg. For å gi bygget en grønn karakter legges det opp til beplantning mot balkonger/fasade – klatreplanter etableres på terreng og ledes opp punktvis å gir prosjektet en grønn innramming.
Over øverste boligetasje etableres det fellesrom, overdekket uteareal og takterrasse.
Byggets kjeller utnyttes til parkeringsplasser, boder og teknisk rom.

Sted

Vestby

Prosjekttype

Boliger

Oppdragsgiver

Hersleth Entreprenør AS/Bolig- og Eiendomsutvikling AS

Ferdigstilt/utført

-

Areal

3200 m2 BRA